GRENKE företagsleasing är ett förmånligt alternativ till ägande

Fråga mer!

GRENKE leasing erbjuder ett unikt och flexibelt alternativ till att köpa utrustning med finansiering. Med en minimifinansiering på endast 500,00 euro (0 % moms) lämpar sig leasing också för införskaffande av mindre utrustning. Månadshyran för leasing inkluderar moms som är avdragsgill för företaget, leasing belastar inte heller företagets balansräkning. Leasing passar företag av alla storlekar, även nya företag och företagare, oavsett var i Finland företaget är beläget. 

 

GRENKE äger leasingobjektet under avtalets löptid och tar ut hyra för användningen av produkterna. Finansieringskostnaden är fast för GRENKE, vilket innebär att månadsavgifterna för hyran förblir desamma under hela avtalsperioden. Hyrans förutsägbarhet gör det lättare att planera avkastningen på investeringen, budgetera verksamheten och hantera kassaflödet.

Vilka är fördelarna med GRENKE?

  • GRENKE erbjuder flexibilitet i avtalen. Om du vill kan du till och med byta ut din leasade utrustning mot nyare utrustning under avtalsperioden.

  • Budgeten blir inte lidande av stora engångsköp.

  • Du garanteras ett snabbt kreditbeslut och införskaffningen är enkel.

  • I slutet av avtalsperioden kan du återlämna eller lösa in utrustningen till ett lågt pris.

  • Du sparar in på skatt eftersom leasingkostnaden är fullt avdragsgill i skatten.

  • Du sparar resurser för andra behov och är inte permanent bunden till produkter.

  • Du känner i förväg till de fasta kostnaderna för den kontrakterade utrustningen och kan budgetera effektivare.

  • Du kan investera de pengar som du planerat att spendera på inköp i själva verksamheten, vilket innebär bättre lönsamhet.

En trygg avtalsprocess

När kontraktet har godkänts av finansieringsbolaget ger vi kunden det slutliga kontraktet, som ska undertecknas och returneras i två exemplar. Därtill krävs det att kunden identifierar sig i TUPAS, vilket görs med hjälp av inloggningsuppgifter för internetbanken. Månadshyror faktureras vanligtvis var tredje månad i förväg.

 

Om du inte redan är bekant med leasingavtal och vill ha mer information om GRENKE företagsleasing, tveka inte att kontakta oss. För mer information om tjänsten kan du kontakta både PowerTen Oy:s personal och en GRENKE-representant. Vi hjälper dig gladeligen, så fråga gärna efter mer information!

Kontaktuppgifter

GRENKE företagsleasing är ett flexibelt, effektivt och säkert finansieringsalternativ för lyftlösningar i Finland. Kontakta oss för att få veta mer om tjänsten!

Kontaktuppgifter